06-20534835

Henriette bespreekt 4 obstakels die communicatie verslechteren

10-09-2015

Henriette bespreekt 4 obstakels die communicatie verslechteren

In dit vlog gaat Henriette in op het verbeteren van de communicatie binnen samenwerking. Zij bespreekt vier kwadranten die gevormd zijn uit de volgende werkwoorden: zien, zeggen, denken en doen. Zo zijn er de combinaties zien en en zeggen, zeggen en denken, denken en doen,  en  als laatste doen en zeggen.

Het eerste kwadrant zien/zeggen levert als tip bewustwording van wat je ziet op.Het tweede kwadrant zeggen/denken  levert als tip op meer je innerlijke stem te laten horen aan de ander. Het derde kwadrant denken/doen levert als tip op je realiseren wat je belooft, afspreekt en dat na komen. Het vierde kwadrant doen/zien levert als tip op reflecteren op wat jouw gedrag veroorzaakt bij de ander.

Bezint eer gij begint.

Aanmelden blogs

>>Henriette bespreekt 4 obstakels die communicati...

Ik help u graag verder!
Ik help u graag verder!
neem contact op