06-20534835

Cases

Een studiedag om de onderlinge dialoog te versterken

Een studiedag om de onderlinge dialoog te versterken  

Voor Kentalis, met name de scholen Mariëlla en Rafael die onder een leiding komen, heb ik een studiedag ontworpen en verzorgd

Bekijk casus

Een dag samen werken aan input voor een Samenwerkingsverband Primair Onderwijs

Een dag samen werken aan input voor een Samenwerkingsverband Primair Onderwijs  

Duin- en Bollenstreek is een SWV PO. Zij gaan bottom up een nieuw ondersteuningsplan ontwikkelen. Ik heb samen met het MT een dag ontworpen en entertrainend uitgevoerd.

Bekijk casus

Een studiemiddag voor 250 medewerkers

Een studiemiddag voor 250 medewerkers  

Voor Stichting Wij De Venen heb ik een studiemiddag over hun toekomstig beleid verzorgd. De belangrijkste vraag daarbij was: hoe zijn wij betekenisvol en bereiken wij samen onze nieuw vast te stellen missie?

Bekijk casus

Bijdrage Conferentie Passenderwijs

Bijdrage Conferentie Passenderwijs  

Ik heb voor Samenwerkingsverband Passenderwijs een dag georganiseerd, vormgegeven en uitgevoerd op 24 januari. De dag werd als inspirerend, enthousiasmerend en interactief ervaren. Ik heb onderwerpen behandeld als: transformatie, vertrouwen winnen, inclusie en in dialoog zijn.

Bekijk casus

Twee entertrainments voor Amstelring

Twee entertrainments voor Amstelring  

Amstelring is de grootste aanbieder van zorg in de regio Amsterdam. Binnen hun extramurale zorg zijn zij gestart met zelfsturende teams. Deze pilots hebben navolging gekregen in de murale zorg.

Bekijk casus

Entertrainment voor ENEXIS

Entertrainment voor ENEXIS  

Tijdens de leiderschapsdag van Enexis heb ik een entertrainment verzorgd met als hoofddoel: hoe kunnen wij transformeren naar een inspirerend leiderschap uitgaand van de missie en visie van ENEXIS.

Bekijk casus

Twee entertrainments voor Archipel Scholen

Twee entertrainments voor Archipel Scholen  

De Archipel Scholengroep zit in een de transformatie naar meer zelfsturing van de teams. Dat vraag veel van de directeuren en ook van de teamleiders. De organisatie zit daardoor in een rollercoaster.

Bekijk casus

Entertrainment als start van het nieuwe jaar voor ZOwonen

Entertrainment als start van het nieuwe jaar voor ZOwonen  

ZOwonen heeft een transformatie ingezet en is volop in transitie naar een klantgerichte organisatie met veel initiatief voor medewerkers. Ze opereren zelfsturend en met veel verantwoordelijkheden laag in de organisatie. Dat heeft natuurlijk kruim gekost en het heeft ook veel nieuwe energie opgewekt.

Bekijk casus

Twee entertrainments voor ZorgAccent

Twee entertrainments voor ZorgAccent  

ZorgAccent is een zorgorganisatie die de transformatie aan het maken is naar zelfsturende teams. Dat vraag veel van de organisatie en de medewerkers. Ook voor de ondersteunende teams vraagt dat veel verandering in hun attitude en competenties.

Bekijk casus

Transformatie bij het RIVM

Transformatie bij het RIVM  

Het team van FCC van het RIVM dient een transformatie te ondergaan van aanbodgericht werken naar vraaggestuurd werken. Nu zijn de medewerkers vaak de deskundige op afroep. De nieuwe werkelijkheid is dat zij een adviseur dienen te zijn, die maatwerk levert, meedenkt en partner zijn van de manager...

Bekijk casus

Entertrainment als feestelijk en inhoudelijk symposium voor FPT VIMAG

Entertrainment als feestelijk en inhoudelijk symposium voor FPT VIMAG  

FPT VIMAG bestaat 65 jaar als branchevereniging voor de productietechnologie onder de vlag van de FME. Samen met de directeur en leden van het bestuur heb ik een feestelijk entertrainment over klantbenadering gemaakt. Uiteraard werden er mensen in het zonnetje gezet en heb ik gebruik gemaakt van...

Bekijk casus

3 bijdrages aan de conferentie van de Stichting Presentie

3 bijdrages aan de conferentie van de Stichting Presentie  

In de Reehorst waren 600 mensen afgekomen op de conferentie over Presentie, georganiseerd door de Stichting Presentie onder bezielende leiding van Prof. Dr. Andries Baart.

Bekijk casus

1 2

Referenties ( video )

Bekijk alle referenties ( video )

Referenties

Hallo Ernst, Ik kom je kaartje tegen en ga weer even lachen bij de gedachte aan de heerlijke sessie die ik van je meegemaakt heb. Van gevoel van fierheid, tot zingen, tot praten met onbekende collega's. Het was echt bijzonder, ook omdat ik iemand sprak die als levend bewijs zelf kansongelijkheid in ons onderwijs meegemaakt heeft. Dit had ik nooit geweten als je ons niet aangezet had tot een gesprek met een onbekend iemand. Om me nog even onder te dompelen in je lezing als Belgische professor zou ik graag je presentatie willen ontvangen. Alvast hartelijk dank voor je (re)actie
Irene van Deurzen | Stichting BOOR
CHAPEAU, Eindelijk eens een professor die de zeer boeiende en uitermate interessante literatuur over paradigma's en communicatie in/rondom het onderwijs op een inspirerende wijze over het voetlicht krijgt.....Damn! Blijkt het een acteur/entertrainer te zijn! Chapeau!
Nabila Bommeljé | Directeur RDO

Bekijk alle referenties

>Cases

Ik help u graag verder!
Ik help u graag verder!
neem contact op