06-20534835

Bijdrage studiedag Talent Primair

Bijdrage studiedag Talent Primair

De onderwijsconferentie van Talent Primair

Het voltallige personeel van Talent Primair was aanwezig in ’t Spant in Bussum voor de tweejaarlijkse onderwijsconferentie. Ditmaal stond de inzet van ICT in hun onderwijs centraal. Tijdens de opening heb ik in een workshop van 1:45 uur de deelnemers laten ervaren hoe ze inhoud kunnen geven aan hun Mission Statement en daarbij de rol van ICT belicht. Centraal stond daarbij hun transformatieproces en welke stappen daar een ieder in kan zetten. Belangrijke deelthema’s daarbij waren:  groei, waardering, verantwoordelijkheid, verantwoording en dialoog.

Ik heb ook de afsluiting verzorgd. In de rol van mijn samenwerkingstherapeute Henriette, heb ik de 450 medewerkers laten ervaren wat het Mission Statement van de organisatie dagdagelijks voor hen betekent. Wat ga ik doen om onze missie en kernwaarden vorm te geven.

Dit wil ik ook, dus ik neem contact op

>>Bijdrage studiedag Talent Primair

Ik help u graag verder!
Ik help u graag verder!
neem contact op