06-20534835

Een studiedag om de onderlinge dialoog te versterken

Een studiedag om de onderlinge dialoog te versterken

Koninklijke Kentalis ondersteunt mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of communicatief meervoudige beperking hebben. . De scholen Mariëlle en Rafael gaan intensiever samenwerken onder een leiding. Dat houdt in dat zij hun onderlinge communicatie wensten te verbeteren. De dialoog meer ontwikkelen en de binding willen verstevigen. Na input van de directie en de teams heb ik voor 100 medewerkers een studiedag verzorgd.

 

>>Een studiedag om de onderlinge dialoog te verst...

Ik help u graag verder!
Ik help u graag verder!
neem contact op