06-20534835

Transformatie bij het RIVM

Transformatie bij het RIVM

Het team van FCC van het RIVM dient een transformatie te ondergaan van aanbodgericht werken naar vraaggestuurd werken. Nu zijn de medewerkers vaak de deskundige op afroep. De nieuwe werkelijkheid is dat zij een adviseur dienen te zijn, die maatwerk levert, meedenkt en partner zijn van de manager en de collega, die zij adviseren.

In het entertrainment, dat ik heb voorbereid met het managementteam, heb ik allereerst het vertrouwen gewonnen van de groep van 70 teamleden. Daarna de nieuwe koers laten landen en met hen in dialoog gegaan wat de nieuwe missie, visie, kernwaarden en dus de identiteit voor hen betekent. 

Uiteindelijk hebben we op zichtbaar en dus concreet gedragsniveau  samen onderzocht welk gedrag voortkomt uit de collectieve ambitie die zij onderschreven.  Als borging begeleid ik het management in de processen op teamniveau en op individueel niveau, indien zij dat nodig achten.

Veel impact

Dit wil ik ook, dus ik neem contact op

>>Transformatie bij het RIVM

Ik help u graag verder!
Ik help u graag verder!
neem contact op