06-20534835

Over Acter

MISSIE

Ik geef mensen en organisaties een stimulans om noodzakelijke transformaties een stap verder te zetten. Ik doe dat op een plezierige en humoristische manier, waarbij ik de mensen raak en verbind. Ik reik ze daarbij tools aan die ze kunnen inzetten en zorg dat ze verbinding voelen met zichzelf en hun organisatie.”

Ik bevorder met humor en inspiratie de dialoog tussen mensen. Ik breng hun communicatie naar een hoger niveau: Als mensen beter leren communiceren, werken ze beter samen, kunnen ze hun missie en visie naleven. Ook zijn ze beter in staat een professionele cultuur vorm te geven en dragen zij uiteindelijk bij aan het verbeteren van de wereld. Iedereen zijn eigen steentje in de vijver werpen, een steen in de rivier leggen en gezamenlijk een mooiere en betere wereld creëren.

VISIE

Het bevorderen van inspiratie, humor en verbinding genereert positieve energie. Die positieve energie is nodig voor de transformatie van jezelf en je organisatie. Dat kan ik alleen bereiken met inhoudelijke goede voorbereiding, die leidt tot een resultaat dat beklijft.

Ik kan vertrouwen winnen en mijn publiek zodanig raken dat het zich openstelt. Daardoor geven mensen aan dát ze willen leren en wát ze willen leren. "Het bevorderen van inspiratie en verbinding levert energie op die we hard nodig hebben in deze wereld: in het bedrijfsleven, de zorg, het onderwijs en bij de overheid"

Ik wil dat de deelnemers mij ervaren als een expert op het gebied van communicatie, cultuur, samenwerking, leren en persoonlijke effectiviteit

KERNWAARDEN

Bevlogenheid, Betrokkenheid, Blijheid en Bezieling zijn mijn richtinggevende principes. Zo dienen mijn klanten, mijn publiek en de mensen waarmee ik samenwerk mij te ervaren.

>Over Acter

Ik help u graag verder!
Ik help u graag verder!
neem contact op